PGGM

PGGM is een van de grootste pensioenfondsen in Nederland en adviseert bij pensioen en de financiering hiervan. Ze lopen voorop als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot en verduurzaming van de organisatie. Al in een vroeg stadium zijn ze de samenwerking met Climate Neutral Group aangegaan om haar duurzaamheidsdoelstellingen te verwezenlijken.

Groene ambitie

PGGM gelooft in duurzaamheid; een goed pensioen is meer dan geld alleen.

Duurzaamheid zit in het DNA van PGGM. Volgens PGGM is werken aan een duurzame toekomst niet denkbaar zonder respect voor mens, milieu en maatschappij.

Om haar groene ambitie te bewerkstelligen hebben zij diverse stappen gezet naar een klimaatneutrale onderneming. Hierbij hebben zij gebruik gemaakt van onze diensten: CO2-voetafdruk, CO2-management, GreenScan én van onze compensatie projecten. In 2012 is het duurzaamheidsbeleid vastgesteld en zijn er concrete doelen geformuleerd. Er is veel aandacht besteed aan de interne communicatie om alle medewerkers van de noodzaak tot verduurzaming te doordringen.

Inzicht

De organisatie wilde inzicht krijgen in de eigen CO2-uitstoot als eerste stap op weg naar verbetering. Een kleinere CO2-voetafdruk dus. Bij PGGM werken meer dan 1.300 medewerkers die elke dag van huis naar hun werk reizen en omgekeerd. Bij PGGM is als eerste organisatie in Nederland een GreenScan uitgevoerd, waarmee het CO2-besparingpotentieel helder in kaart kon worden gebracht. Aan de hand hiervan zijn aanbevelingen gedaan voor een duurzamer reisbeleid. Ook het energieverbruik van het gebouw en het papierverbruik moesten in kaart worden gebracht. Hiervoor is CO2-management ingezet.

Reductie

De volledige CO2-uitstoot van PGGM is berekend en overzichtelijk in kaart gebracht met de CO2-managementtool. De tool maakt duidelijk waar en waardoor het grootste deel van de CO2-uitstoot van een organisatie wordt veroorzaakt. Het inzicht dat de CO2-managementtool biedt, heeft er bij PGGM voor gezorgd dat er reductiemaatregelen konden worden ingevoerd en gemonitord.

Mobiliteit

Een deel van de medewerkers van PGGM reist voor zakelijke doeleinden met onder andere de auto, de trein, maar ook met het vliegtuig. Het autogebruik en het aantal vliegreizen van PGGM hadden een groot aandeel in de CO2-uitstoot. Er is een project gestart door medewerkers om elektrisch rijden te stimuleren en er wordt een elektrische wisselauto ingezet. De CO2-voetafdruk voor de auto is met 38% verminderd en voor het vliegen met 25%.

Energie & ondernemen

Naast de mobiliteit had ook het papierverbruik binnen PGGM een verrassend grote invloed op de CO2-voetafdruk. Intern is er een project gestart om het papierverbruik te reduceren en dit had al snel een besparing van 18% tot resultaat.

De maatregelen die zijn genomen en de duidelijk toegenomen bewustwording bij de medewerkers heeft ertoe geleid dat de CO2-uitstoot in 1 jaar tijd is verminderd met ruim 21%. Een aanzienlijke afname van 7.963 ton in 2012 tot 6.264 ton in 2013.

Compenseren

De resterende CO2-uitstoot wordt gecompenseerd door te investeren in een Gold Standard project via CNG. PGGM compenseert met diverse Cookstove projecten in Afrika. Naast de voordelen voor het klimaat draagt het project ook bij aan de ontwikkeling van de lokale bevolking in de regio.

Quote

“Climate Neutral Group heeft ons op veel fronten ondersteund om ons duurzaamheidbeleid handen en voeten te geven. Met de CO2-Footprint tool hebben we niet alleen continu inzicht in onze CO2-uitstoot, maar het ondersteunt het ons efficiënt CO2 te reduceren. We monitoren we het effect van de maatregelen, zodat we snel kunnen bijsturen, zodat duurzaamheid daadwerkelijk een integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering wordt”.

Manager Corporate Duurzaamheid

Lees in onze brochure hoe we jouw
organisatie CO2 neutraal maken

Download onze brochure
×